Prisliste

Prisliste

Landbruksvikarordningen – vi er i beredskap.

Prisliste Landbruksvikar – gjelder fra 1. juli 2015

Det faktureres for hele og halve timer (min 2 timer pr dag) Det kan også i enkelte tilfeller faktureres for hele og halve dager.

Dag Halv dag Time
Sykdom (Fast for 2016) 1.500 750 200
Annen avløsning – hverdag 1.763 882 235
Annen avløsning – helg 2.175 1.088 290

I prisene er alle kostnader inkludert – uten mva, som kommer i tillegg

Helg = lørdag og søndag + andre helg og høytidsdager

I utgangspunktet bør ikke landbruksvikaren arbeide i helg, men muligheten er der, dersom situasjonen krever det.