For avløseren

Informasjon for avløseren

HMS 23. november kl 11.00 – 15.00 med HMS ansvarlig Ingrid Bermingrud Terum og Asbjørn Nubberud  hos Asbjørn Nubberud i Prestfoss.

Kurset er gratis for de i laget som får innkalling til helsesjekk, andre betaler en egenandel på kr. 100.-

Det serveres mat og brikke.