Category: Ukategorisert

Årsmøte 2016

Det innkalles til årsmøte på Rosthaug videregående skole Avd. Buskerud, Buskerud landbruksskole (Buskerud gård) Colletbygget, mandag 27. mars kl. 19.30   Vedlagte årsmøtepapirer: Innkalling Årsmelding Regnskap Balanse

Jordbruksavtale 2015-2016

Norges Bondelag og staten ble fredag enige om jordbruksavtale for 2015-2016 med ei ramme på 400 millioner. Et nytt revidert tilbud fra staten torsdag kveld la grunnlaget for videre forhandlinger. Norsk Bonde- og Småbrukarlag...