Category: Ukategorisert

Innkalling til Årsmøtet

Årsmøtet i Landbrukstjenester Buskerud SA Rosthaug videregående skole , avd. Buskerud landbruksskole (Buskerud gård)  Collettbygget, tirsdag 17. april  2018 kl 19.30  ÅRSBERETNING FOR LANDBRUKSTJENESTER BUSKERUD SA 2017

Årsmøte 2016

Det innkalles til årsmøte på Rosthaug videregående skole Avd. Buskerud, Buskerud landbruksskole (Buskerud gård) Colletbygget, mandag 27. mars kl. 19.30   Vedlagte årsmøtepapirer: Innkalling Årsmelding Regnskap Balanse

Jordbruksavtale 2015-2016

Norges Bondelag og staten ble fredag enige om jordbruksavtale for 2015-2016 med ei ramme på 400 millioner. Et nytt revidert tilbud fra staten torsdag kveld la grunnlaget for videre forhandlinger. Norsk Bonde- og Småbrukarlag...