Administrasjon

Administrasjon

Kari Bøhn, daglig leder, telefon: 95 19 53 64

Anne Krekling Røren, ansvarlig lønn og regnskap, telefon 90 82 75 87

Torbjørn Aalton, kontakt i øvre Buskerud, telefon 41 12 40 91, mail: post@landbruksvikar.no