Landbrukstjenester Buskerud

 

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Innkalling til Årsmøtet

Årsmøtet i Landbrukstjenester Buskerud SA Rosthaug videregående skole , avd. Buskerud landbruksskole (Buskerud gård)  Collettbygget, tirsdag 17. april  2018 kl 19.30  ÅRSBERETNING FOR LANDBRUKSTJENESTER BUSKERUD SA 2017

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar...

Årsmøte 2016

Det innkalles til årsmøte på Rosthaug videregående skole Avd. Buskerud, Buskerud landbruksskole (Buskerud gård) Colletbygget, mandag 27. mars kl. 19.30   Vedlagte årsmøtepapirer: Innkalling Årsmelding Regnskap Balanse