Landbrukstjenester Buskerud

 

Nyheitsbrev nummer tre frå NLT

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar...

Årsmøte 2016

Det innkalles til årsmøte på Rosthaug videregående skole Avd. Buskerud, Buskerud landbruksskole (Buskerud gård) Colletbygget, mandag 27. mars kl. 19.30   Vedlagte årsmøtepapirer: Innkalling Årsmelding Regnskap Balanse